Recepšu eksperts

Savā ikdienas darbā „BENU Aptieka” zinošie farmaceiti ik dienas saskaras ar neskaitāmi daudziem pacientu jautājumiem. Tomēr īpaši bieži izskan jautājumi par kompensējamo zāļu sistēmu, bet pēdējo mēnešu laikā – arī par e-recepti. Tieši tāpēc šeit sniedzam atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem!

Kas ir kompensējamie medikamenti?

Latvijā darbojas zāļu iegādes kompensācijas sistēma. Tā ietver pasākumu kopumu, kas pacientam nodrošina iespēju noteiktu slimību ārstēšanai iegādāties zāles un medicīniskās ierīces, kuru izmaksas pilnībā vai daļēji kompensē valsts. Kompensējamo zāļu sarakstā tiek iekļauti tikai recepšu medikamenti, kuri ir reģistrēti Latvijas Zāļu reģistrā. Pēc noteikumiem tie ir tikai recepšu medikamenti.

Kādā apmērā valsts apmaksā kompensējamo zāļu sarakstā iekļaujamos medikamentus?

Medikamentu kompensācija tiek izvērtēta individuāli, ņemot vērā pacienta diagnozi. Medikamenti tiek kompensēti 100%, 75% un 50% apmērā. 100% apmērā tiek kompensēti hronisku slimību medikamenti, kas nepieciešami slimnieka dzīvības uzturēšanai. 75% kompensācija paredzēta pacientiem, kuriem ir smagas, hroniskas saslimšanas un zāles nepieciešamas, lai pacients nekļūtu invalīds. 50% zāļu kompensācija tiek piemērota medikamentiem, kuri pacientiem nepieciešami, lai uzturētu un uzlabotu veselības stāvokli.

Vai ar recepti, kurā pacientam nozīmēti kompensējamo zāļu sarakstā iekļauti medikamenti, var vērsties jebkurā aptiekā?

Kompensējamie medikamenti tiek nodrošināti visās Latvijas aptiekās neatkarīgi no atrašanās vietas - kā lielajās pilsētās, tā arī reģionos, kā pilsētas centrā, tā arī tālākās pilsētas vietās. Attiecīgi kompensējamos medikamentus var iegādāties arī pilnībā visās BENU Aptiekās. Būtībā klients pats var izvēlēties, kurā aptiekā iegādājas kompensējamos medikamentus – kas tuvāk mājām vai tuvāk darbam, vai kur vienkārši patīk apkalpošana. Vairāk nekā 1600 kompensējamajiem medikamentiem un medicīnas ierīcēm ir jābūt pieejamām jebkurā aptiekā.

Kā klientam jārīkojas, ja nepieciešamie medikamenti nav uz vietas? Kāda šādā gadījumā ir aptiekas atbildība?

Domājot par klientu vajadzībām, visām kompensējamām zālēm, kas reģistrētas Latvijas Zāļu reģistrā, jābūt pieejamām 24 stundu laikā. Ja konkrētais medikaments nav uz vietas, farmaceita uzdevums ir to nekavējoties pasūtīt. Tātad, ja konkrētajā brīdī attiecīgais medikaments tomēr nebūs pieejams, klients to varēs saņemt jau nākamajā dienā. BENU Aptiekas ļoti strikti ievēro šo 24 stundu principu, lai gan lielākoties nepieciešamie medikamenti jau ir pieejami uz vietas aptiekās.

Kā pacients saņem kompensējamo medikamentu recepti?

Valstij ik gadu ir noteikts finansējums kompensējamo zāļu iegādei. Šī finansējuma robežās tiek izveidots kompensējamo zāļu saraksts. Sadarbībā ar ārstiem tiek izveidots slimību saraksts. Attiecīgi tam valsts noteiktā mērā kompensē zāļu iegādi. Ja pacients vēršas pie ārsta un viņa diagnoze atbilst noteiktai diagnožu grupai, tad ārsts izskata kompensējamo zāļu sarakstu un izraksta atbilstošu medikamentu.

Būtiski tas, ka ar vienādu aktīvo vielu, sarakstā var būt iekļauti vairāku ražotāju medikamenti ar dažādiem nosaukumiem. Pirmo reizi nozīmējot kompensējamo medikamentu, ārsta pienākums ir izrakstīt lētāko sarakstā iekļauto medikamentu jeb references medikamentu. Ja izrakstīts tiek dārgāks medikaments, valsts kompensē tikai references medikamenta cenu, bet starpība jāsedz pacientam.

Vai kompensāciju piemēro tikai konkrētam medikamentam? Vai var lūgt farmaceitam konkrētu medikamentu, ja receptē norādīts zāļu vispārīgais nosaukums?

Aktīvā viela, kas ārstē konkrētu slimību, vienādas iedarbības zālēm – gan lētākajām, gan dārgākajām – ir viena un tā pati. Tādēļ gadījumos, kad receptē norādīts zāļu vispārīgais nosaukums jeb aktīvā viela, farmaceita pienākums ir izsniegt lētāko medikamentu. Tas gan ir ar noteikumu, ja ārsts nav norādījis konkrētas zāles un piebildis, ka tās nedrīkst aizvietot ar lētāk pieejamām alternatīvām. Dārgākās no vienādas iedarbības zālēm parasti tiek izrakstītas tad, ja terapija ar lētākajām zālēm nav palīdzējusi. Zāļu starpību pacients sedz no saviem līdzekļiem, tāpēc svarīgi ar ārstu pārrunāt iespējas iegādāties lētākās no vienādas iedarbības zālēm. 

Kur pacienti var meklēt informāciju par kompensējamajām zālēm, to cenu?

Ar kompensējamo zāļu sarakstu var iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapā - sadaļā "Kompensējamo zāļu saraksts".Tomēr visprecīzāko informāciju par kompensējamiem medikamentiem atbilstoši uzstādītajai slimības diagnozei iespējams saņemt pie ārstējošā ārsta vai farmaceita.

Kādas ir biežāk sastopamās problēmsituācijas?

Nereti pacients pie ārsta piekrīt un izvēlas, ka zāles tiek izrakstītas 3 mēnešu ārstēšanas kursam. Līdz ar to uz vienas receptes nosaukti 3 oriģināli medikamenti. Ierodoties aptiekā, var rasties nepatīkama situācija, jo recepte jāizpērk uzreiz. Lai to novērstu, labāk būtu uzreiz ar ārstu vienoties, ka katram mēnesim tiek izrakstīts viens zāļu oriģināls jeb izrakstītas 3 receptes.

info@benu.lv