BENU Aptieka pēta: kā ilgstoša atrašanās mājās ietekmē attiecības ģimenē?

Valstī noteiktie sociālās distancēšanās ierobežojumi nozīmē, ka iedzīvotāji izteikti vairāk laika pavada mājās. Tomēr ilgstoša izolēšanās un atrašanās četrās sienās var negatīvi atsaukties uz cilvēka emocionālo un garīgo labsajūtu, kā arī tuvinieku savstarpējām attiecībām.

BENU Aptiekas Stresa termometra rezultāti atklāj: 33% aptaujāto, ilgstoši atrodoties mājās kopā ar tuviniekiem, izjutuši paaugstinātu nervozitāti, kamēr 61% īpašas izmaiņas pēdējā mēneša laikā nav novērojis. Tāpat kopumā 66% respondentu atbildējuši, ka Covid-19 izraisītā ārkārtas situācija un ilgstoša atrašanās mājās savstarpējās attiecības ar tuviniekiem īpaši neietekmēs un tās saglabāsies tādas kā līdz šim. 15% norādījuši, ka ilgstoša atrašanās mājās savstarpējās attiecības ietekmēs pozitīvi, savukārt 6% atzīmējuši, ka attiecības pasliktināsies, jo kopā tiks pavadīts pārāk daudz laika un tā rezultātā sāksies nesaskaņas.

Psihoterapeits Dr. Andris Veselovskis skaidro – tas, cik ļoti ārkārtas situācija ietekmē attiecības ģimenē, ir atkarīgs no līdzšinējā ģimenes attiecību modeļa. Ja ģimenes locekļi cits citu atbalstījuši un stiprinājuši arī līdz šim, tad krīzes periodā kopā būšana būs produktīva un radošām atklāsmēm bagāta. Eksperts uzsver, ka tieši ģimene krīzes laikā var kļūt par patvērumu un izaugsmes avotu. Izolācijas laikā noteikti jāturpina attīstīt ģimenes stiprās puses, kā arī meklēt jaunus veidus, kā radoši un pozitīvi pavadīt laiku kopā. Var doties pārgājienos, apgūt jaunas dziesmas, iemācīties gatavot jaunus ēdienus, spēlēt galda spēles un veikt citas aktivitātes, kas ļauj kvalitatīvi izmantot laiku attiecību stiprināšanai. Speciālists arī uzsver, ka šobrīd pēc iespējas vairāk jārūpējas par “saglabāšanu” un taupīšanu, piemēram, lielāka uzmanība jāvelta veselībai, enerģijas taupīšanai, attiecību kvalitātei un finansiālajai drošībai. Krīze ir iespēja kļūt stiprākiem, iecietīgākiem un noturīgākiem pret nākotnes satricinājumiem.

Atpakaļ |
Dalīties
Aktualitātes par COVID-19 1 Bureau Veritas Certification sertifikāts Aktualitātes par COVID-19 1 Bureau Veritas Certification sertifikāts
Skatīt visus
info@benu.lv